Jumlah penduduk yang terlayani sebanyak 107.730 jiwa atau 28,37 % dari
jumlah penduduk sebanyak 379.694 jiwa. Sedangkan penduduk di wilayah teknis yang
terlayani sebanyak 107.730 jiwa atau 33,15 % dari jumlah penduduk yang ada
jaringan pipa PDAM sebanyak 324.962 jiwa. PDAM telah berupaya untuk
meningkatkan cakupan pelayanannya di tahun 2014 dengan menambah sambungan
baru sebanyak 2.328 SR.

PDAM telah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan pelanggan di tahun
2014 dengan menambah sambungan baru sebanyak 2.328 SR. akan tetapi
penambahan sambungan ini masih kurang dari rencana yang di targetkan . Untuk
kedepannya PDAM Tirta Mountala terus berupaya untuk menambah cakupan
pelayanan dengan terus menambah sambungan baru terutama di daerah daerah
pelayanan.